Ysk yer belirleme


İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yapılacak araştırma neticesinde usulsüzlük olduğu belirlenmesi ve bu durumun seçim sonucunu etkilediğinin anlaşılması durumunda Kurul, İstanbul'daki seçimlerin iptaline karar verebilecek. AK Parti’nin İstanbul seçimleriyle ilgili olağanüstü itirazını “kısmen” kabul eden YSK, inceleme için ilçe seçim kurullarına 5 günlük süre verdi.

İlçe seçim kurulları 19 bin usulsüz sandık başkanı ve görevlisiyle, 41 bin kısıtlı seçmenin durumunu netleştirip bildirecek. YSK da İstanbul ile ilgili nihai kararını açıklayacak. Yüksek Seçim Kurulu'nun YSK , AK Parti'nin İstanbul'daki seçime dönük kamu görevlisi olmayan sandık görevlileri ile kısıtlı 41 bin seçmenin araştırılmasına ilişkin kararının ardından gözler ilçe seçim kurullarına çevrildi. Beş gün içinde çalışmaları tamamlaması gereken ilçe seçim kurulları, kısıtlı ve zihinsel engelli olduğu iddia edilen seçmenlerin kısıtlılıklarına ilişkin mahkeme kararlarını temin edecek, ardından bu kişilerin oy kullanıp kullanmadığını araştıracak.

Sandık kurulu başkan ve memur üyelerini gösterir listenin dışında görevlendirme yapılıp yapılmadığına bakacak. Ardından YSK, İstanbul ile ilgili nihai kararı verecek. YSK, önceki gün 41 bin seçmen ile memur olmayan sandık kurulu başkan ve üyelerinin araştırılmasını kararlaştırdı. Beş gün içerisinde çalışmayı tamamlayıp YSK'ya sunması gereken ilçe seçim kurulları yapacağı çalışma şöyle:. AK Parti itiraz dilekçesinde 2 bin kısıtlı seçmenin oy kullandığını belirtti. İlçe seçim kurulları öncelikle, tespit edilen kısıtlı seçmenin seçmen listesinde yer alıp almadığına bakacak.

Listede yer alanları tespit edecek ve tutanak altına alacak. Yine oy kullandığı belirlenenlerin, kısıtlılıklarına ilişkin 31 Mart ve bu tarihten önce kesinleşmiş mahkeme kararı ilgili mahkemeden temin edilecek. Aynı süreç, zihinsel engeli nedeniyle kısıtlı olduğu iddia edilen 21 bin seçmen için de işleyecek.

Bu kişilerin hakkında kısıtlılık kararı olup olmadığını sulh hukuk mahkemelerinden soracak olan ilçe seçim kurulları, kısıtlılık kararı olanlardan seçmen listelerinde yer alanları ve oy kullananların tespitini yapacak. YSK seçmen sorgulama işlemleri için mobil uygulamaları da devreye soktu. Android ve İOS için hazırlanan mobil uygulamaları telefonunuza indirerek seçmen kaydınız ile ilgili gelişmeleri ve daha fazlasını öğrenebilirsiniz. Yukarıda adları yazılı illerin dışında kalan diğer illerde ise oy verme başlangıç ve bitiş saatleri YSK Başkanı Sadi Güven, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesiyle ilgili Yüksek Seçim Kurulunda kura çekilişi töreninde konuştu.

Güven, "Bugün itibarıyla güncel yurt içi seçmen sayısı 57 milyon 78 bin , tahmini sandık sayısı bin 'tir" dedi. Adalet ve Kalkınma Partisi, yerel seçimlerde kullanılacak birleşik oy pusulasında 8. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerinin neticesine müessir olaylar ve haller genel olarak özetlenmiş ;.

Seçmen olamayacağı açıkça hüküm altına alınan kamu hizmetinden yasaklı bulunan kişilerin oy kullandığı,. Seçmen listesine kayıtlı olmakla birlikte nüfus kayıtlarında ölü olan seçmenlerin yerine oy kullanıldığı,. Bazı seçmenlerin hem cezaevi seçmen listesinde, hem de asıl ikametgâhına ait yerleşim yerinin bulunduğu seçim çevresindeki seçmen listelerinde kayıtlı olduğu,. Bazı seçmenlerin ise, Türk Medeni Kanununun Seçim Takvimine göre yürütülen seçmen kütükleri ve sandık kurullarının oluşumuna yönelik yapılan işlemler ile bu yönde verilen kararlar seçimin ve seçim sonucunun ana unsurunu oluşturduğu, bu denli önemli olan ve seçimin sonucuna doğrudan etki eden işlemlerin olağanüstü itiraz kapsamında ele alınmasının gerektiği, kanun ve usule aykırı tüm işlemlerin seçimin sonucunu doğrudan şüphe altında bırakacak nitelikte etki yaptığından ve seçimlerin dürüstlüğüne gölge düşürdüğünden, kamuoyu vicdanının seçimlere yönelik güven duygusunun devamı için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptalinin gerekli olduğu,.

Kadıköy 3. Kadıköy 2. İlçe Seçim Kurulunun nolu sandığında, sandık kurulu başkanı tarafından iki farklı İstanbul Büyükşehir Başkanlığı sandık sonuç tutanağının düzenlendiği, bu tutanaklardan birinde Adalet ve Kalkınma Partisinin oyu 1 bir olarak yazılmışken, diğerlerinin oyu ise 76 yetmiş altı olarak yazıldığı,. Sarıyer 1. Gaziosmanpaşa 1. İlçe Seçim Kurulunun ve numaralı sandıklarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait 1 adet geçersiz oy pusulasının torbada bulunmadığı hususuna ilişkin tutanak düzenlendiği,.

YSK'dan sayfalık gerekçeli karar

Örneğin; Gaziosmanpaşa 1. İlçe Seçim Kurulunca nolu sandıkta mühürlü oy torbası açılmak suretiyle yapılan yeni sayım sonucu düzenlenen tutanakta, ek 3 önemli hukuka sonuçları olan tespitlerde bulunulmuştur. Örneğin; Başakşehir 1. Keza, Avcılar 2. Bir kısım sandıklarda oy kullanan seçmenlerin imzasını taşıması gereken onaylı sandık seçmen listesinin, oy sayımı ve döküm cetvelinin ve sandık sonuç tutanaklarının hiçbirinin bulunmadığı, sadece zarflar ve oy pusulalarının bulunduğu bir seçim torbasında,.

Sandık kurulunca tutanak defterine işlenip kayıt altına alınması gereken hususların usulüne uygun olup olmadığı,. Sayım döküm ve tutanağa geçirme işlemlerini bir itiraz vukuunda seçim kurulları ile Yüksek Seçim Kurulu tarafından hukuken denetime elverişli kılan belgelerin hiçbirinin olmadığı,. İlçe seçim kurullarına yaptıkları itiraz dilekçelerinde belirtilen sandıklarda Adalet ve Kalkınma Partisi lehine çıkan oyların, oy sayım ve döküm cetvelinde sandık sonuç tutanağına geçirilirken eksik yazıldığı ve bu hataların ilçe birleştirme tutanaklarına yansıdığı,.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde, kasten veya sehven yapılan hatalar sonucunda Adalet ve Kalkınma Partisinin geçerli oyları gerçekte aldığı geçerli oylardan az, Cumhuriyet Halk Partisinin de gerçekte aldığı oylardan fazla oy almış gibi gösterildiği, bu durumun seçim neticesinde müessir bir hal teşkil ettiği,. Örneğin; Arnavutköy İlçesinde numaralı sandıkta sandık kurulunca müşahitlerine verilen sandık sonuç tutanağında, Adalet ve Kalkınma Partisi oyunun , Cumhuriyet Halk Partisinin oyu 87 iken, sandık kurulunca düzenlenen ve torbaya konulan sandık sonuç tutanağında ise Adalet ve Kalkınma Partisi oyunun 1, Cumhuriyet Halk Partisi oyunun ise yazılarak sonucun değiştirildiği ve aldatmaya yönelik iki farklı sandık sonuç tutanağı hazırlandığı,.

Sandık sonuç tutanaklarının sayılı Kanuna ve sayılı Genelgeye aykırı olarak düzenlendiği,. Oysa itiraza konu sandık sonuç tutanakları incelendiğinde oy pusulalarının geçersizlik ve hesaba katılmama sebeplerinin ve İstanbul genelinde ilk etapta kullanılan oyların Tüm bu hususların gösterdiği gibi, sandık kurullarınca tutulan ve ilçe birleştirme tutanağına esas teşkil eden sandık sonuç tutanaklarının kahir ekseriyetinin hatalarla dolu olduğu, zira oy torbalarının içinde bulunan oy pusulalarının yanlış değerlendirilmesi sonucunda sandık sonuç tutanaklarında seçim sonuçlarını etkileyecek hatalar ve usulsüzlükler meydana geldiği, sandık kurullarının sandık sonuç tutanaklarında yaptığı bu türden usulsüzlükler ve eksikliklerin, kamuoyunun seçim sonuçlarına olan güvenini sarstığı ve ciddi bir endişeye sevk ettiği,.

Adalet ve Kalkınma Partisine verilen ve geçerli sayılması gerekirken geçersiz sayılan oyların bulunduğu,. Örneğin: Ümraniye 1, 2 ve 3. İlçe Seçim Kurullarınca yapılan değerlendirme sonucunda geçersiz oylardan oy Adalet ve Kalkınma Partisine, 99 oyun Cumhuriyet Halk Partisine sayıldığı,. Başakşehir İlçesinde, İlçe Seçim Kurulunca yapılan değerlendirme sonucunda, geçersiz oylardan 72 oyun Adalet ve Kalkınma Partisi lehine, 20 oyun Cumhuriyet Halk Partisi lehine geçersiz sayıldığı,.

Fatih İlçesinde; 1, 2 ve 3. İlçe Seçim Kurulunca yapılan değerlendirme sonucunda, geçersiz oylardan oyun Adalet ve Kalkınma Partisi lehine, 81 oyun Cumhuriyet Halk Partisi lehine geçerli sayıldığı,. Küçükçekmece İlçesinde; İlçe Seçim Kurullarınca yapılan değerlendirme sonucunda, geçersiz oylardan oyun Adalet ve Kalkınma Partisi lehine, oyun Cumhuriyet Halk Partisi lehine geçerli sayıldığı,. Bu örneklerin haklı olduklarını gösterdiği, kaldı ki itirazlar üzerine açılan birçok oy torbasının geçersiz oyların kanuna aykırı olarak ayrıca paketlenip mühürlenmediği ve diğer oylarla karıştırılmış halde bulunduğu,.

Cumhuriyet Halk Partisi lehine geçerli sayılan ve oysa hukuken geçersiz sayılması gereken oyların olduğu,. Cumhuriyet Halk Partisi lehine geçerli sayılan ancak usulüne uygun bir sayımda geçersiz olması gereken oyların toplamının İlçe seçim kurullarınca geçersiz oylar yönünden yeniden değerlendirmesi yapılan bazı seçim torbalarının içinde bulunması gereken geçersiz oy pusulalarının torba içerisinde bulunmadığı, Ataşehir 2.

İlçe Seçim Kuruluna bağlı numaralı sandık sonuç tutanağında. İlçe Seçim Kurulunca tutulan tutanakla tespit edildiği, bu durumun ilçe seçim kurulu tarafından seçimlerin denetlenebilirliğini ortadan kaldırdığı, seçim güvenliği açısından seçim sonuçlarını doğrudan etkilediği,. Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin sonrasında düzenlenen birleştirme tutanaklarında oy kullanan seçmen sayısı ile seçimlerde kullanılan oy pusulası sayıları arasında ciddi bir farkın oluştuğunun görüldüğü, bu farkın oluşmasının sebebinin, sandık kurullarının gerek oy verme esnasında yaptığı hatalı işlemler gerekse de oy sayımı sonrasında usulsüz ve hatalı olarak düzenlenen tutanakların olduğu, sayılı Kanunun 98 ve Oy kullanan seçmen sayısı ile oy pusulası toplamları eşit olmayan Oysa ki sayılı Kanunun Kanuna aykırı biçimde kullanılan bu tür oyların Söz konusu sahte seçmen kaydetme işinin kesinlikle normal bir seçmen nakli ve yerleşim yeri adres değişikliği olmadığı, tüm usulsüz ve sahte işlemlerin on binlerce kişiyi etkilediğinin tahkikat dosyası ile ortaya çıktığı,.

Diğer bir önemli tespitin ise mahkeme kararları ile kısıtlı olduğu tespit edilen 2. Mahkeme kararları ile kısıtlı olduğunu tespit edilen kişinin dışında kalan On binlerce zihinsel engelli kişinin İstanbul seçmen listesinde kaydının var olması ve sandıklarda oy kullanması nedeni ile seçmen iradesinin doğrudan sandığa yansıması konusunda kamuoyunda ciddi şüpheler oluştuğu,.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerindeki iki aday arasındaki oy farkının Bu fıkrada sayılan görevleri yürütmekle birlikte kamu görevlisi sıfatını taşımayanlar hakkında da bu fıkra hükümleri uygulanır. Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılamaz. Haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilir. Bu yasal hükümlere istinaden ve yukarıda belirtilen Danıştay kararlarına da uygun olarak, 31 Mart tarihinde yapılan belediye başkanlığını kazanan adaylardan kamu görevinden çıkarılanların mahkûmiyet kararı aramaksızın bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyecekleri gözetilerek mazbataların ikinci sıradaki seçilme şartlarına haiz en çok oy alan adaya verilmesi gerektiğine karar verildiği,.

Anayasanın Dolayısıyla kamu hizmetinden yasaklı hale getirilen kişilerin 31 Mart tarihinde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy kullanmış oldukları ve seçim sonucunu doğrudan etkilediklerinin açık olduğu,. Sandık kurulu başkanı ve memur üyenin kanunda belirlenmiş olan usulde atanması kaidesinin temelindeki mantığın, asli vazifesi yargısal bir işlem yapmak olan bu kurulun bağımsız ve tarafsızlığının sağlanması olduğu, dolayısıyla ilçe seçim kurulu başkanı tarafından kamu görevlisi olmayan bir kişinin sandık kurulu başkanı ve memur üyesi olarak görevlendirilmesinin Kanuna açıkça aykırılık teşkil ettiği gibi, o ilçede görev yapmayan bir kamu görevlisinin dahi sandık kurulu başkanı ve memur üyesi olarak görevlendirilmesinin kanunen mümkün olmadığı,.

Sonuç olarak, Ayrıca, ilk etapta tespit edilen KHK ile kamu görevinden çıkartılan ve kamu hizmetinden yasaklanmış olan 12 kişinin ise sandıklarda, sandık kurulu başkanı ve memur  üye olarak görev ifa ettiklerinin tespit edildiği, yapılacak araştırmalarla bu sayının daha da artacağını düşündükleri,. Sandık kurullarının kanuna aykırı olarak oluşturulması nedeniyle; oy verme esnasında sandık başında seçmene telkinde bulunulduğu ve yanlış yönlendirildiği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Seçimine ait oy pusulalarının seçmene eksik veya fazla verildiği, oy sayımında partiler arasında kaydırmalar ve yanlış işlemler yapıldığı, oy sayım döküm cetveli ve sandık sonuç tutanaklarının usulüne uygun tutulmadığı ve torba içerisinde bulunamadığı gibi durumların ortaya çıkmasına sebebiyet verildiği,.

Tüm bu anlatım ve değerlendirmeler ile dosya eklerinin Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilgili kurum ve kuruluşlardan araştırılarak tespitlerinin yapılması gerektiği,. Bu tespitlere göre kanuna aykırı biçimde sandık kurulu başkanlığı ve sandık kurulu memur üyeliği görevlendirilmeleri esasen tam kanunsuzluk olduğu, dolayısıyla sandıklarda yapılan tüm seçim iş ve işlemlerinin yok hükmünde olduğu,. Sandık kurulları tarafından seçimin sonucunu değiştirebilecek sayıdaki zarfların ve oyların sayımında ve geçerli olup olmadığı yönünden yapılan değerlendirmelerde, sandık sonuç tutanaklarının ve oy sayım döküm cetvellerinin düzenlenmesinde ve oyların sandık sonuç tutanaklarına geçirilmesi sırasında yapılan ciddi maddi hatalar ve usulsüzlükler,.

İlçe seçim kurullarınca, sayılı Kanuna açıkça aykırı şekilde yapılan sandık kurulu başkan ve üye atamaları,. Seçmen listesinde kayıtlı olmasına rağmen Anayasa ve sayılı Kanun gereği oy kullanamayacak kısıtlıların oy kullanması ve seçmen listesinde kayıtlı olmakla birlikte ölü olan seçmenler yerine başkaları tarafından oy kullanılmış olması,. Çok sayıda mükerrer kayıtlı seçmenin birden fazla seçim çevresinde oy kullanıp kullanmadığının tespit edilememesi,. İstanbul genelinde kullanılan yaklaşık Ölen kişi yerine oy kullanıldığı iddia edilmekle, ilçe seçim kurulları ve sandıklara göre tasnif edilen Ek-2 bu kişilerin yerine başka kişilerce oy kullanılıp kullanılmadığının ilçe seçim kurulunca tutanakla tespit edilerek, Kurulumuza gönderilmesinin ilgili ilçe seçim kurullarından istenilmesine,.

Ceza infaz kurumlarında tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü olan kişinin kayıtlı olduğu sandık seçmen listesinde yerlerine oy kullanıldığı iddia edilmekle, ilçe seçim kurulları ve sandıklara göre tasnif edilen Ek-3 bu kişilerin yerine oy kullanılıp kullanılmadığının ilçe seçim kurulunca tutanakla tespit edilerek, Kurulumuza gönderilmesinin ilgili ilçe seçim kurullarından istenilmesine,. Bu listelerin dışında görevlendirme yapılmış ise, hangi sebeple ve hangi kurumdan görevlendirme yapıldığının sorulmasına, bunlardan mazeret bildiren veya seçim günü göreve gelmeyen var ise bunların da listesinin ilgili ilçe seçim kurullarından gönderilmesinin istenilmesine,.

Kurul 31 Mart seçimlerini neden iptal ettiğini 250 sayfada anlattı

Ara kararı gereklerinin beş 5 gün içinde ilgili ilçe seçim kurulları tarafından kurul halinde toplanılarak yerine getirilmesine,. Ara kararın 1a- Ek 1 listesinde yer alan kısıtlı olduğu iddia edilen seçmenlerin Adalar İlçesinde olmadığı,. Ara kararın 1b - Ek 2 ölenler listesinde N. Aynı tarih ve sayılı yazıda Y. Yukarıda adı geçen Kaymakamlık Makamının bildirdiği liste dışındaki görevlendirmeler Sayılı Kanunun Ek-1 sayılı kısıtlı seçmenlere ait listede 44 kişinin bildirildiği, bildirilen seçmenlerden 25 kişinin oy kullandığı,.

Ek-2 sayılı ölü seçmenlerin yerine oy kullandırıldığına ilişkin listede bildirilen 19 kişiden oy kullananın olmadığı,. Ek-3 sayılı tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülerin yerine oy kullanıldığına ilişkin listede kişinin bildirildiği, bildirilen seçmenlerden 5 kişinin seçmen listesinde oy kullandı olarak görüldüğü,. Ek-4 sayılı kasıtlı suçtan hükümlülerin yerine oy kullanıldığına ilişkin listede kişinin bildirildiği, bildirilen seçmenlerden 2 kişinin seçmen listesinde oy kullandı olarak görüldüğü,.

Ek-7 sayılı zihinsel engelli ve kısıtlı seçmenlerin oy kullandığına ilişkin listede kişinin bildirildiği, bildirilen seçmenlerden kişinin oy kullandığı,.

Ek-8 sayılı sandık kurulu başkan ve memur üyelerinin kamu görevlisi olmadığına ilişkin listenin incelenmesinden;. Arnavutköy İlçesinde görev yapan 2. Ek ara karar ile kısıtlı seçmenlere ait listede kişinin bildirildiği, bildirilen seçmenlerden 81 kişinin oy kullandığı,. Ataşehir 1. Ancak TMK Ek-2 listesinde 36 kişinin kayıtlı olduğu, sandık seçmen listelerindeki imza sütunlarına bakıldığı ve oy kullanmadıklarının tespit edildiği,. Ek-3 listesinde yer alan nolu sandıkta Ek-4 listesinde yer alan hükümlü seçmenlerden K.

Ek-7 listesinde kimlik bilgileri bildirilen 21 zihinsel engelli seçmenin oy kullanmadığı, 16 zihinsel engelli seçmenin oy kullandığı, oy kullandığı tespit edilen kişilerin TMK Kamu görevlileri listeleri dışında, sandık kurulu başkanı ve memur üyesi olarak atamaların, " sayılı Kanunun Ataşehir 2. Ek-1 sayılı listede yer alan 12 kısıtlı seçmenin oy kullandığı ve diğer 12 kısıtlı seçmenin oy kullanmadığının tespit edildiği, ancak TMK Ek-2 sayılı listede yer alan ölen 36 kişinin kayıtlı olduğu sandık seçmen listelerindeki imza sütunlarına bakıldığı ve oy kullanmadıklarının tespit edildiği,.

Ek-4 sayılı listede yer alan nolu sandıkta Ek- 8 sayılı listede; sayılı Kanunun Kamu görevlileri listeleri dışında, sandık kurulu başkanı ve memur üyesi olarak atamaların, sayılı Kanunun Avcılar 1. Ek-1 sayılı listede belirtilen ve kısıtlı olup seçmen listesinde yer alan Avcılar 1. İlçe Seçim Kurulunun sorumluluk alanındaki 27 kişilik listede yer alan 22 kişinin oy kullanmadığı, 5 kişinin oy kullandığı,. Ek-2 sayılı listede belirtilen ölü olup seçmen görünenler listesinde bulunan 25 kişinin imza listeleri tek tek kontrol edilerek hiçbirinin oy kullanmadığı,.

Ek-3 sayılı listede belirtilen tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü kişinin imza listeleri tek tek kontrol edilerek hiçbirinin oy kullanmadığı,. Ek-4 sayılı listede belirtilen ve kasıtlı suçlardan hükümlü listesinde bulunan 81 kişinin imza listeleri tek tek kontrol edilerek listedeki seçmenlerin hiçbirinin oy kullanmadığı,. Ek-6 sayılı listede Avcılar İlçesi numaralı sandıkta memur üye olarak görev yapan E. Ek-7 sayılı cetvelde belirtilen ve zihinsel engelli seçmenlere ait kişilik listenin tek tek kontrol edilerek yapılan incelemede, kişinin oy kullanmadığı, 17 kişinin oy kullandığı ve 7 kişi hakkında kesinleşme kararının olduğu,.

Yıl Ortaokulu, A. İlçe Seçim Kurulu sorumluluk alanında bulunan ekli 56 kişilik listedeki sandıklarda belirtilen seçmenlerin bulunduğu imza listeleri çıkarılarak tek tek kontrol edilerek yapılan incelemede listede yer alan 38 kişinin oy kullanmadığı, 18 kişinin oy kullandığının tespit edildiği,. Avcılar 2.

Ek-1 sayılı listede belirtilen 29 kişinin bulunduğu, imza listeleri tek tek kontrol edilerek yapılan incelemede, 16 kişinin oy kullanmadığı, 13 kişinin oy kullandığı,. Ek-2 sayılı listede belirtilen 15 kişinin, seçmenlerin bulunduğu imza listeleri tek tek kontrol edilerek hiçbirinin oy kullanmadığı,.

Ek-3 sayılı listede belirtilen kişinin, seçmenlerin bulunduğu imza listeleri tek tek kontrol edilerek hiçbirinin oy kullanmadığı,. Ek- 4 sayılı listede belirtilen 99 kişinin, seçmenlerin bulunduğu imza listeleri tek tek kontrol edilerek hiçbirinin oy kullanmadığı,. Ek- 7 sayılı listede belirtilen zihinsel engelli seçmenlere ait kişilik listenin tek tek kontrol edilerek yapılan incelemede, kişinin oy kullanmadığı, 18 kişinin oy kullandığı ve 10 kişi hakkında kesinleşme kararının olduğu,.

Sandık kurullarında görev alan ve kamu görevlisi olmayan kişiler listesinin Avcılar 2. İlçede Avcılar 1. İlçede görev yapan kamu görevlisinden sadece 'sinin istekli olduğu, bu sebeple sandık kurullarının oluşturulmasında ciddi sıkıntı yaşandığı, sandık kurulu memur üyelerinden numaralı sandıkta İGDAŞ personeli M.

Ek ara karar gereğince Ek-1 sayılı listede belirtilen 74 kişinin, imza listeleri tek tek kontrol edilerek yapılan incelemede, listede yer alan 48 kişinin oy kullanmadığı, 26 kişinin oy kullandığının tespit edildiği,.


 • bilgisayar takip sistemi!
 • casus telefon dinleme programi indir.
 • simcity ios hile jailbreaksiz?
 • müşteri takip programı indir gezginler;
 • Sayfa Sonu Bağlantıları.
 • iphone takip servis;
 • YSK gerekçeli karar: İstanbul seçimi iptalinin gerekçeleri ve muhaliflerin şerhi ne?.

Bağcılar 1. Ek-1 sayılı listenin incelenmesinden TMK maddesine göre kısıtlandığını gösterir bir kişi hakkında mahkeme kararları gönderilmiş olup, diğer oy kullananlarla ilgili kısıtlı olduğuna dair herhangi bir karar gönderilmediği,. Ek-3 sayılı listede belirtilen listede oy kullanmış olarak görünen M. Ek-4 sayılı listede belirtilen kişilerden oy kullanmış olarak görünen M. Ek-7 sayılı listede belirtilen seçmenlerden 13 kişiye ait Sulh Hukuk Mahkemesinden gönderilen kısıtlılık kararlarının olduğu, kısıtlılık kararlarının tutanak ekinde gönderildiği, no. Sandık kurulu başkanı ve memur üyelerinin görevlendirilmesine esas alınan liste, sayılı Kanunun Kaymakamlık Makamınca gönderilen ilçede görev yapan kamu görevlileri listesi ile sayılı Genelgenin 9.

Görev belgeleri tebliğ edildikten sonra mazeretlerini belirterek dilekçe ile Başkanlıklarına müracaat ederek görev iade talebi kabul edilen sandık kurulu başkanı ile memur üyelerin yerlerine Bağcılar 1. İlçe Seçim Kurulunun yukarıda açıklanan kararı doğrultusunda görevlendirmelerin yapıldığı,. Başkanlıklarına dilekçe ile müracaat ederek görev iade talebinde bulunanlardan mazeretleri kabul edilen sandık başkanları ve memur üyelere ait listenin ekte gönderildiği,.

Yüksek Seçim Kurulunun ara kararının 4 numaralı bendinde, sandık kurulunda görev alan ve kamu görevlisi olmadığı iddia edilen kişiler listesi Ek-8 incelenmiş olup, çoğunluğu mülki idare amiri tarafından gönderilen kamu görevlileri listesi ile Başkanlıkları tarafından re'sen istenen kamu kurumlarındaki kamu görevlileri listesindeki personellerden oluştuğu,.

Az sayıda mazeretlerinden dolayı görev iade talebinde bulunanların yerlerine atanmak zorunda kalınan, sayılı Kanunun Yüksek Seçim Kurulunun ara kararındaki Ek-8 listesine, kişilerin hangi kamu kurumunda çalıştığı bilgisinin yazıldığı, Kurumu yazılı olmayanların, mazeretinden dolayı görevi iptal edilenlerin yerlerine görevlendirilmek zorunda kalınanlara mazeretlilerin yerine uygun görülenler bilgisinin yazıldığı,. Ek ara kararda 36 kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edildiği, TMK maddesine göre kısıtlandığını gösterir 7 kişiye ait mahkeme kararı gönderildiği, diğer oy kullananlarla ilgili kısıtlı olduğuna dair herhangi bir karar gönderilmediği,.

Bağcılar 2. Ek-1 sayılı listede kayıtlı kısıtlı seçmenlerden F. Ek-2 sayılı listede kayıtlı ölen kişilerin sandık seçmen listelerinin incelenmesinde hiçbir seçmenin oy kullanmadığı,. Ek-3 sayılı listede kayıtlı seçmenlerden sandık seçmen listelerinin kurulca incelenmesi neticesinde, oy kullanmış olarak görünen M. Ek-7 listede kayıtlı seçmenlerden sadece 12 kişiye ait Sulh Hukuk Mahkemesinden gönderilen kısıtlılık kararlarının olduğu,.

follow link

İstanbul'da yeniden seçim kararı alan YSK'nın görev ve yetkileri nedir, nasıl karar alır?

Aynı listeden sandık kurulu başkanı olarak görevlendirilmeyenler arasından mani hali bulunmayanlardan memur üye görevlendirildiği,. Görevlendirilen sandık kurulu başkanı ve memur üyelerin görev belgeleri ilgililere kurumları aracılığıyla tebliğ edildiği,. Yasaya ve Genelgeye uygun olarak sandık kurullarına başkan ve memur üye olarak gerekli görevlendirmeler yapılmış olmasına rağmen, çok sayıda görevlendirilen kişilerin mazeret sunarak seçim iş ve işlemlerin yoğun olduğu bir dönemde seçim iş ve işlemlerini aksatacak şekilde dilekçe sunarak görev iptali için müracaat ettiği,.

Görev belgeleri tebliğ edildikten sonra mazeretlerini belirterek dilekçe ile Başkanlıklarına müracaat edilerek görev iade talebi kabul edilen sandık kurulu başkanı ile memur üyelerin yerlerine Bağcılar 2. İlçe Seçim Kurulunun yukarıda açıklanan kararı doğrultusunda görevlendirmeler yapıldığı,. Yüksek Seçim Kurulunun ara kararının 4 numaralı bendinde, sandık kurulunda görev alan ve kamu görevlisi olmadığı iddia edilen kişiler listesi Ek-8 incelenmiş, çoğunluğu mülki idare amiri tarafından gönderilen kamu görevlileri listesi ile Başkanlıkları tarafından re'sen istenen kamu kurumlarındaki kamu görevlileri listesinden oluştuğu,.

Az sayıda mazeretlerinden dolayı görev iade talebinde bulunanların yerlerine sayılı Kanunun Ek ara kararın Ek-1 listesinde kayıtlı kısıtlı seçmenlerden 4 kişiye ait mahkeme kararı, 2 kişiye ait kısıtlılık maddesi olmayan karar gönderildiği, diğer oy kullananlarla ilgili kısıtlı olduğuna dair herhangi bir karar gönderilmediği,. Bağcılar 3. Ek-1 sayılı listede kayıtlı seçmenlerin listelerinin kurulca incelendiği, no. Sulh Hukuk Mahkemesinden A. Sulh Hukuk Mahkemesinden M.

Ek-2 sayılı listede kayıtlı ölen kişilerin sandık seçmen listelerinin incelenmesi neticesinde, hiçbirinin oy kullanmadığı,. Ek-3 sayılı listede kayıtlı kişilere ait sandık seçmen listelerinin incelenmesi neticesinde, no. Ek-4 sayılı listede kayıtlı kişilerin sandık seçmen listelerinin kurulca incelenmesi neticesinde, oy kullanmış olarak görünen M. Ek-7 sayılı listede kayıtlı liste içerisinde belirtilenlerden 26 kişiye ait Sulh Hukuk Mahkemesinden gönderilen kısıtlılık kararlarının olduğunun tespit edildiği,. Ek-8 sayılı listede sandık kurulu başkanı ve memur üyelerinin görevlendirilmesine esas alınan liste, sayılı Kanunun Aynı listeden sandık kurulu başkanı olarak görevlendirilmeyenler arasından mani hali bulunmayanlardan memur üye görevlendirilmesinin yapıldığı,.

Yasaya ve genelgeye uygun olarak sandık kurullarına başkan ve memur üye olarak gerekli görevlendirmeler yapılmış olmasına rağmen, çok sayıda görevlendirilen kişilerin mazeret sunarak seçim iş ve işlemlerin yoğun olduğu bir dönemde seçim iş ve işlemlerini aksatacak şekilde dilekçe sunarak görev iptali için müracaat ettiği,. Görev belgeleri tebliğ edildikten sonra mazeretlerini belirterek dilekçe ile Başkanlıklarına müracaat ederek görev iade talebi kabul edilen sandık kurulu başkanı ile memur üyelerin yerlerine Bağcılar 3.

Başkanlıklarına dilekçe ile müracaat ederek görev iade talebinde bulunanlardan mazeretleri kabul edilen sandık başkanları ve memur üyelere ait liste ekte gönderildiği,. Ek ara kararın Ek-1 listesinde kayıtlı L. Bağcılar 4. Ek-1 sayılı listede kayıtlı kısıtlı seçmenlerden Ç. Sulh Hukuk Mahkemesinden E. Ek-2 sayılı listede kayıtlı ölen kişilerden sandık seçmen listelerinin incelenmesi neticesinde, söz konusu seçmenlerin hiçbirinin oy kullanmadığı,. Ek-3 sayılı listede kayıtlı seçmenlere ait sandık seçmen listelerinde yapılan incelemede A. Ek-5 sayılı listesinde kayıtlı bulunan seçmenlerden E.

Ek-7 sayılı listede kayıtlı seçmenlerden 9 kişiye ait Sulh Hukuk Mahkemesinden gönderilen kısıtlılık kararlarının olduğu,. Görevlendirilen sandık kurulu başkanı ve memur üyelerin görev belgelerinin ilgililere kurumları aracılığıyla tebliğ edildiği,. Görev belgeleri tebliğ edildikten sonra mazeretlerini belirterek dilekçe ile Başkanlıklarına müracaat ederek görev iade talebi kabul edilen sandık kurulu başkanı ile memur üyelerin yerlerine Bağcılar 4. Yüksek Seçim Kurulunun ara kararındaki Ek-8 listesine, kişilerin hangi kamu kurumunda çalıştığı bilgisinin yazıldığı, kurum yazılı olmayanların, mazeretinden dolayı görevi iptal edilenlerin yerlerine görevlendirilmek zorunda kalınanlara mazeretlilerin yerine uygun görülenler bilgisinin yazıldığının tespit edildiği,.

Ek ara karar Ek-1 sayılı listesinde kayıtlı seçmenlerden Bakırköy 7. Sulh Hukuk Mahkemesinden İ. Bahçelievler 1. Ek-3 sayılı listede belirtilen kişiden kişinin oy kullanmadığı, listede Ş. Ek-4 sayılı listede belirtilen 62 kişiden, 61 kişinin oy kullanmadığı, listede Ü. Ek-7 sayılı listede belirtilen kişiden, 59 kişi hakkında kısıtlılık kararı olduğu, bu kararlardan 38 tanesinin kesinleştiği, 21 tanesinin kesinleşmediğinin görüldüğü, kısıtlılık kararı kesinleşen 11 kişinin oy kullandığının görüldüğü,. Ek-8 sayılı listede belirtilen ve sandık kurullarında görev alan ve kamu görevlisi olmayan kişiler listesinde kişiden sayılı Kanunun Sulh Hukuk Mahkemelerinden sorulduğu; 70 kişiden 27 kişi hakkında kısıtlılık kararı olduğu, bu kararlardan 25 tanesinin kesinleştiği, mahkeme kararı kesinleşen kısıtlılardan 10 tanesinin oy kullandığının görüldüğü,.

Bahçelievler 2. Ek-1 sayılı listede belirtilen 32 kişiden 16 kişi hakkında kısıtlılık kararı olduğu, bu kararlardan 2 tanesinin kesinleştiği, 14 tanesinin kesinleşmediği,.

YSK illerin çıkaracağı milletvekili sayısını belirledi

Ek-2 sayılı listede belirtilen ve ölü olup seçmen görünenler listesindeki 21 kişinin oy kullanmadıkları,. Ek-4 sayılı listede belirtilen kişiden 'sinin oy kullanmadığı, listede Ö. Ek-6 sayılı listede belirtilen ve KHK ile ihraç edildiği iddia edilen sandık kurulu başkanı ve memur üyesi listesinde Bahçelievler 2.

Ana Bölümler

İlçe Seçim Kurulu sorumluluk alanında bulunan 1 kişi olduğu, Bahçelievler 2. İlçe Seçim Kurulu nolu sandıkta memur üye olarak görev yapan C. Lisesi personel listesi 7.


 • telefon mesaj takibi?
 • YSK: Seçmen listeleri güncellenmeyecek?
 • YSK son dakika: İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?.
 • Buradasınız.

Ek-7 sayılı listede belirtilen kişiden 78 kişi hakkında kısıtlılık kararı olduğu, bu kararlardan 26 tanesinin kesinleştiği, 51 tanesinin kesinleşmediğinin görüldüğü, N. Y'nin oy kullandığının tutanak altına alındığı,. Ek-8 sayılı listede belirtilen Bahçelievler 2. İlçe Seçim Kurulu sorumluluk alanında bulunan kişiden sayılı Kanunun Sulh Hukuk Mahkemelerinden sorulduğu, 64 kişiden 33 kişi hakkında kısıtlılık kararı olduğu, bu kararlardan 27 tanesinin kesinleştiği, mahkeme kararı kesinleşen kısıtlılardan 9 tanesinin oy kullandığının görüldüğü, N. B'nin ismi bildirilmiş ise de, Bakırköy 2.

Esas sayılı kararına göre kısıtlı olan kişinin İ. Bahçelievler 3. Ek-1 sayılı listede belirtilen 73 kişiden 13 kişi hakkında kısıtlılık kararı olduğu, Sulh Hukuk Mahkemelerinden sorulan Y. Ek-3 sayılı listede belirtilen kişinin oy kullanmadığı, M. Ek-4 sayılı listedeki 77 kişiden 75 kişinin oy kullanmadığı, E. Ek-7 sayılı listede belirtilen kişiden 64 kişi hakkında kısıtlılık kararı olduğu, bu kararlardan 19 tanesinin kesinleştiği, 45 tanesinin kesinleşmediği, kısıtlılık kararı kesinleşen A. Ek-8 sayılı listede belirtilen Bahçelievler 3.

Ek-1 sayılı listede belirtilen 55 kişiden 19 kişi hakkında kısıtlılık kararı olduğu, bu kararlardan 17 tanesinin kesinleştiği, kesinleşen bu 17 karardan kısıtlılar Y. Ek-1 sayılı listede belirtilen 53 kısıtlı seçmenden 8'inin oy kullandığı, ancak bu kişiler hakkında kısıtlılık kararının kesinleşmediği, mahkemelerden celp edilen kararlardan tespit edildiği,. Ek-3 sayılı listede belirtilen adet Ceza ve İnfaz Kurumlarında tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü olan seçmenlerden bir kişinin oy kullandığının tespit edildiği, başkaca oy kullanan olmadığı,.

Ek-5 sayılı listede belirtilen seçmenlerden, Bakırköy İlçesi Kadın Kapalı Cezaevinin bulunduğu Zuhuratbaba Mahallesi ve nolu sandıklarda oy kullanılmadığı,. Ek-6 sayılı listede belirtilen A. Ek-7 sayılı listede belirtilen seçmenden oy kullanan 6 kişiye ait kısıtlılık kararının bulunduğunun tespit edildiği,. Bölge Müdürlüğü, Bakırköy Adliyesi personelinden görevlendirilmelerin yapıldığı, görevlendirilen sandık kurulu başkanlarından 98 kişi, sandık kurulu memur üyelerinden ise kişinin çeşitli mazeretler ileri sürerek görevini iade ettiği, bu iadeler sonucunda zaman kısıtlığı, yazışmaların uzun süreceği de göz önüne alınarak bir kısım sandık kurullarının çeşitli kurumlarda çalıştıklarını sundukları kimlik belgelerini dilekçeye form eklemek suretiyle ilçe seçim kurulu başkanlığına müracaatla görev almak isteyenlerden ve sayılı Kanunun Ek-1 sayılı listede belirtilen 66 kişinin sandık seçmen listesinde kayıtlı olduğu, bunlardan 21 kişinin oy kullandığı, sadece 10 kişinin mahkemelerden kısıtlılık kararının gönderildiğinin tespit edildiği,.

Başakşehir 1. Ek-3 sayılı tutuklu ve taksirli suçtan hükümlülerin yerine oy kullanıldığına ilişkin listede belirtilen kişiden 2 kişinin oy kullandığı,. Ek-4 sayılı kasıtlı suçtan hükümlülerin yerine oy kullanıldığına ilişkin listede 1 kişinin oy kullandığı,. Ek-8 sayılı listede belirtilen; sayılı Yasanın Sandık kurulu başkanı ve üyelerinin kamu görevlisi olması gerekirken, üyelerin gerçekte kamu görevlisi olmadıkları konusunda, seçim çevresine ilişkin olarak ismen sorulan sandık görevlilerinin Kaymakamlıkça gönderilen listeden atanmış bulunan merkezi idare bünyesinde çalışan kişiler olduğu, diğerlerinin Milli Eğitim, Belediye, PTT, Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel eğitim kurumları, Ulaştırma Bakanlığı, Üniversite, Çevre Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Bölge İdare Mahkemesi, Kaymakamlık, Kamu Hastaneleri, Halkbank, Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığı vb.

Ek ara karar ile kısıtlı seçmenlere ait listede 23 kişinin bildirildiği, bildirilen seçmenlerden 8 kişinin oy kullandığı,. Başakşehir 2. Ek-1 sayılı listede bildirilen seçmenlerden 10 seçmenin oy kullandığı, oy kullanan 2 kişinin mahkeme kararları kesinleşmediğinden ilçe seçim kuruluna bildirilmediği,.

Ek-4 sayılı kasıtlı suçtan hükümlülerin yerine oy kullanıldığına ilişkin listede belirtilen 82 kişiden oy kullananın olmadığı,. Ek-5 sayılı listede yerleşim yeri cezaevi olarak gösterilen 1 kişinin ceza infaz kurumlarında oy kullandığına ilişkin belirtilen listede oy kullananın olmadığı,. Sandık kurulu başkanı ve üyelerinin kamu görevlisi olması gerekirken, üyelerin gerçekte kamu görevlisi olmadıkları konusunda; seçim çevrelerine ilişkin olarak ismen sorulan sandık görevlisinin 'ünün Kaymakamlıkça gönderilen listeden atanmış bulunan merkezi idare bünyesinde çalışan kişiler olduğu, diğerlerinin Milli Eğitim, Belediye, PTT, Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel eğitim kurumları, Ulaştırma Bakanlığı, Üniversite, Çevre Şehircilik Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Bölge İdare Mahkemesi, Kaymakamlık ve Kamu Hastaneleri vb.

Bayrampaşa 1. Ek-1 sayılı listede belirtilen kişilerden 3 kişinin oy kullandığının tespit edildiği, 1 kişinin mahkeme kararının seçimden sonra kesinleştiği, bir kişinin mahkeme kararının kesinleşmediği, diğer kişinin ise hangi maddeye göre kısıtlandığının belli olmadığının tespit edildiği,. Ek-3 sayılı listede ceza infaz kurumlarında tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü olduğu bildirilen 56 seçmenin kayıtların tetkikinde yerlerine herhangi bir oy kullanılmadığı,. Ek-7 sayılı listede belirtilen zihinsel engelli seçmenlerden kısıtlılık kararı olduğu halde 7 seçmenin oy kullandığı, diğerlerinin oy kullanmadığı,.

Ek-8 sayılı listede, sayılı Kanunun İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilen kamu kurum ve kuruluşuna ait listelerden kura sonucu belirlenen sandık kurulu başkan ve üyelerini içeren atama raporunun ilişikte gönderildiği, bu listelerin dışında Bayrampaşa 1. İlçe Seçim Kuruluna sayılı Kanunun Bayrampaşa Mülki Amirliğinden kamu kurum ve kuruluşlarına ait toplam personel isminin gönderildiği, sayılı Yasanın İlçe Seçim Kurulu olmak üzere toplam sandık kurulu başkanı ve 94 memur üye olmak üzere toplam görevlinin mazeretleri nedeni ile görev alamayacaklarını bildirdikleri, mazeret bildiren görevlilerden sonra sandık kurullarındaki boşlukların mülki amirliğin vermiş olduğu listelerin tetkiki ve ilçe seçim kurulunca resen diğer kurumlardan istenilen listelerin incelenmesi neticesinde sayılı Yasanın Bayrampaşa 2.

Ek-1 sayılı listede yer alan kısıtlı seçmenlerden TMK Ek-7 sayılı listede yar alan zihinsel engelli olup kısıtlı seçmenlerden 3 seçmenin oy kullandığı, diğerlerinin oy kullanmadığı,. Ek-8 sayılı listede yer alan görevlilerle ilgili, sayılı Kanunun İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilen kamu kurum ve kuruluşuna ait listelerden kura sonucu belirlenen sandık kurulu başkan ve üyelerini içeren atama raporunun ilişikte gönderildiği, bu listelerin dışında Bayrampaşa 2.

İlçe Seçim Kurulunca sayılı Kanunun İlçe Seçim Kurulunda memur üye olarak görevlendirilen kişilerden 20 kişinin mülki amirliğin gönderdiği listede bulunduğu, 62 memur üyenin ise ilçe seçim kurulunca onaylanmış listede isimlerinin bulunduğu, 41 memur üyenin ise İlçe Seçim Kurulu Başkanı tarafından sayılı Yasanın Her üçü içinde mahkemelerinden verilmiş kısıtlılık kararlarının bulunduğu, ancak kararların henüz kesinleşmediği, birer örneklerinin tutanağa eklendiği,.

Ek-2 sayılı listede yer alan ölü olduğu halde oy kullandığı iddia edilen seçmenlerden hiçbirinin oy kullanmadığı,. Ek-7 sayılı listede yer alan ve oy kullandığı tespit edilen kişilerden hiçbirisi hakkında TMK ve Ek-8 sayılı listede belirtilen kamu görevlisi olmadığı iddia edilen 6. Gönderilen listelerde bildirilen kişilerin öncelikle adreslerinin T. Mazeret vs. Kısıtlı olduğu halde oy kullandığı iddia edilen Beşiktaş İlçesi seçmeni olan 51 kişilik listede 12 kişinin oyunu kullandığı, oy kullandığı belirlenen 2 kişi hakkında TMK maddesi gereğince mahkemelerce verilmiş kesinleşme şerhini havi kısıtlama kararı bulunduğu,.

ysk yer belirleme Ysk yer belirleme
ysk yer belirleme Ysk yer belirleme
ysk yer belirleme Ysk yer belirleme
ysk yer belirleme Ysk yer belirleme
ysk yer belirleme Ysk yer belirleme
ysk yer belirleme Ysk yer belirleme
ysk yer belirleme Ysk yer belirleme

Related ysk yer belirlemeCopyright 2019 - All Right Reserved